Co nabízíme

Služby dětem, rodinám, pedagogům a odborníkům. Spolupracujeme se školkami a školami, zřízenými statutárním městem Hradec Králové.

Vztahy ve škole a školce

Nabízíme intervenční práci přímo ve třídních kolektivech. Jde o formu sekundární prevence, když se objeví narušené vztahy mezi dětmi, zhoršené třídní klima, nezdravý hodnotový systém třídy, snížená empatie vůči odlišným spolužákům a jiné situace.

Vztahy v rodině

Nabízíme poradenství ve vztahových a výchovných otázkách rodičů. Nabízíme podporu při hledání společné cesty k řešení problémů mez rodiči a dětmi, ujištění v roli rodičů, posílení rodičovských kompetencí. Rozšíření uvědomění ve vztahu rodič-dítě.

Vztah k sobě

Nabízíme individuální terapeutickou podporu k řešení vztahových potíží dítěte. Našim klientem může být dítě ve věku 3 až 15 let. Cílem podpory je zvýšit uvědomění dítěte, posílit jeho vnitřní zdroje, vědomí sebe sama a kompetence dítěte pro řešení vrstevnických vztahů a vlastního vlivu na situaci.

O Mozaice

O Mozaice

Školské poradenské pracoviště Mozaika bylo zřízeno statutárním městem Hradec Králové pro potřeby řešení vztahových potíží dětí ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí. Máme mnoholetou odbornou zkušenost s intervenčním působením přímo ve třídních kolektivech, kde je naším cílem uzdravovat narušené vztahy mezi dětmi a zlepšovat třídní klima.

Náš tým

Mgr. Alena Dostálová
Mgr. Alena Dostálová
vedoucí pracoviště, psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Vratislav Holeček
Mgr. Vratislav Holeček
Speciální pedagog - psychpoterapeut
Mgr. Dana Svídová
Mgr. Dana Svídová
Speciální pedagožka - psychoterapeutka
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová
Speciální pedagožka - psychoterapeutka
Mgr. Soňa Procházková
Mgr. Soňa Procházková
Speciální pedagožka - psychoterapeutka
Mgr. Jiří Čermák
Mgr. Jiří Čermák
sociální pracovník - psychoterapeut